Ozasia Festival 2017

Lễ hội OzAsia là lễ hội nghệ thuật quốc tế hàng đầu tại Úc tập trung vào châu Á.

 

Lễ hội năm 2016 là sự đổi mới toàn bộ, bao gồm cả biến đổi về Lễ hội Hoa Lan Đỏ rất được yêu thích. Hiện tại, dưới sự lãnh đạo của Giám đốc Lễ hội Joseph Mitchell, chương trình hàng năm có múa, nhạc, phim, hội đàm và nghệ thuật thị giác tuyệt vời nhất từ châu Á.

Ngày bắt đầu: 21 tháng 9 năm 2017

Ngày kết thúc: 08 Tháng 10 năm 2017

Xem thêm tại: http://ozasiafestival.com.au/

Thông tin liên quan

Bạn cần hỗ trợ?